İslâm dîni fıkhî mezhepleri Günümüzde İslam toplumunda fıkıh ve İslam hukuku konusunda anlayış, yöntem ve uygulama açısından farklı düşüncelere sahip mezhepler bulunur. Bu mezheplerin başlıcaları şunlardır:
Sünnîler'in dört büyük fıkıh mezhebi:

  • Hanbeli mezhebi,
  • Hanefi mezhebi ,
  • Maliki mezhebi,
  • Şafii mezhebi.

Şiâ'nın takip ettiği fıkıh mezhepleri:

  • Caferi fıkhı,
  • İsmâilîyye mezhebi,
  • Zeydîyye mezhebi.

Haricîler'in günümüze kadar ulaşan

  • İbadiyye mezhebi.

Ayrıca diğer bağımsız fıkıh mezhepleri ve âlimleri de mevcuttur.

  • Zahiri mezhebi

Bu mezheplerden Sünni İslam inanışında yaygın olanları Malikî, Hanefî, Şafiî ve Hanbelî mezhepleridir. Bu nedenle bu dört mezhebe zaman zaman dört büyük fıkıh mezhebi denmiştir.


vikipedi